کوره انواع و مدل های مختلفی دارد که گروه صنعتی تفتان کوره پویا مدل های صنعتی زیر را تولید میکند:

تفکیک کاربری اواع کوره ها :

---------------------------------------------------

کوره های صندوقی :

معمولی ترین نوع کوره ، کوره صندوقی می باشد که تقریبا برای تمام اصناف مورد استفاده قرار میگیرد.

این کوره هم به صورت نیمه صنعتی و خانگی قابل استفاده می باشد.

کوره صندوقی

کوره صندوقی

کوره صندوقی

-------------------------------------------------

کوره های رول :

کوره رول برای کاربرد هایی از دمای 800 تا 1200 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار میکیرد .

کوره رول

-------------------------------------------------

کوره های تونلی :

کوره های تونلی برای تولیدات انبوه در دمای بالا استفاده میشود.

کوره تونلی

کوه تونلی

-------------------------------------------------

کوره های واگنی:

این کوره تقریبا برای اکثر مصارف صنعتی مورد استفاده قرار دارد به عبارت دیگر با ظرفیت تولید نیمه صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد

کوره واگنی

کوره تونلی

-------------------------------------------------

کوره های توری :

این نوع از کوره زیر مجموعه کوره های کانتینیوس می باشد که به برای تولیدات انبوه با دمای حداکثر 900 درجه مورد استفاده قرار میگیرد

کوره توری

-------------------------------------------------

کوره های فیوز گلاس :

این نوع کوره ها برای همجوشی شیشه کاربرد دارند که در مدل های صنعتی و خانگی میتوان ساخت

کوره فیوز گلاس

-------------------------------------------------

کوره های طلا :

کوره های طلا به چند دسته تقسیم میشوند از جمله کوره های موم گیری طلا ، ذوب طلا ، سیلندر و غیره ......

کوره طلا

-------------------------------------------------

کوره های سلوشن : 

این نوع کوره ها برای دما دهی و تمپر فلزات رنگی مورد استفاده قرار میگیرد.

کوره سلوشن