طراحی و ساخت کوره های مدرن حرارتی

آهن اسفنجی

طراحی و تولید کوره آهن اسفنجی در ایران

سخت کاری فلزات

طراحی و تولید کوره و خط عملیات حرارتی فلزات

کوره های پخت سفال و سرامیک

طراحی و سفارش ساخت انواع کوره های پخت سفال و سرامیک

آجر ساختمانی و نسوز

ساخت کوره های مدرن آجر

طراحی و ساخت کوره های خاص

نمونه ای از کوره شاتل درب گیوتینی

این کوره جهت آنیل قطعات شیرآلات برنجی طراحی و ساخته شده است که هم اکنون در حال کار می باشد

کوره دارای دو واگن می باشد که در زمان پخت یک واگن به صورت رزرو بیرون از کوره قرار میگیرد که پس از اتمام عملیات کوره و خارج شدن واگن اول، به داخل کوره هدایت می شود.

این کوره با انرژی حرارتی ناشی از سوخت گاز شهری کار میکند و دارای یک فن سیرکوله داخلی نیز می باشد.

درب های کوره به صورت گیوتینی از بالا با انرژی پنوماتیک ، حرکت میکنند.