کوره های حرارتی دست دوم

شرکت تفتان کوره پویا به صورت مشخص ، اقدام به تولید کوره های حرارتی مدرن میکند و کوره هایی که اغلب ازجانب بعضی از مشتریان و آشنایان به عنوان کوره دست دوم برای فروش سپرده میشوند را به صورت مستقیم در وب سایت کوره پلاس آگهی میکند 

www.kore-plus.ir

این وب سایت به عنوان مرجع تخصصی کوره های دست دوم در ایران بدون منفعت در فروش و واسطه فعالیت میکند