نکات مهم در انتخاب و استفاده از کوره های فیوزینگ شیشه

  • انتخاب نوع مناسب کوره: با توجه به نیازها و کاربرد مورد نظر، نوع مناسب کوره را انتخاب کنید.
  • انتخاب اندازه مناسب کوره: با توجه به حجم پروژه های خود، اندازه مناسب کوره را انتخاب کنید.
  • بررسی امکانات و قابلیت های کوره: قبل از خرید، امکانات و قابلیت های مختلف کوره ها را بررسی کنید.
  • یادگیری نحوه استفاده صحیح از کوره: برای استفاده صحیح و ایمن از کوره، آموزش های لازم را ببینید.
  • رعایت نکات ایمنی: هنگام کار با کوره، نکات ایمنی را به دقت رعایت کنید.